Bóng đá học đường
10/02/2017 11:41:54

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 01/02/2017

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài (NNN) nhập cảnh Việt Na

Theo đó:

 

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện:

 

o    Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;

 

o    Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;

 

o    Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

 

NNN được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.

 

NNN được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.

 

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/02/2017.

 

Nghị quyết 30/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22/11/2016.