Bóng đá học đường
10/02/2017 11:53:31

Bảo vệ quyền truyền hình.

Quyền của bạn đang bị xâm phạm

 

·         Bạn cần sự giúp đỡ của Luật sư và các chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình; những người hiể biết về pháp luật Việt Nam, thị trường Việt Nam và phương pháp làm việc với các đơn vị Truyền hình ở Việt Nam trong vấn đề này;

 

·         Bạn cần tiếp cận với các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.

 

Có chúng tôi đây

 

·         Chúng tôi có thể là tai mắt, đơn vị phát ngôn và cánh tay nối dài của Bạn;

 

·         Chúng tôi có thể đưa ra ý kiến tư vấn; chúng tôi có thể đại diện Bạn tại cuộc họp với các đối tác truyền hình để tìm giải pháp tốt nhất cho lợi ích của các bên; chúng tôi có thể tiến hành các hoạt động, thay mặt Bạn đối với các đơn vị truyền hình xâm phạm quyền của Bạn;

 

·         Chúng tôi có thể thay mặt bạn tố cáo và yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết tố cáo về xâm phạm quyền;

 

·         Chúng tôi có thể tư vấn về quản lý quan hệ cộng đồng vì lợi ích cao nhất của Bạn;

 

·         Hồ sơ về việc của Bạn sẽ được xem xét kỹ lưỡng;

 

·         Các vấn đề pháp lý sẽ được phân tích;

 

·         Các biện pháp và cách thức bảo vệ quyền và lợi ích của Bạn sẽ được làm rõ.

 

·         Giải pháp tối ưu cho vấn đề của bạn sẽ được đưa ra nhanh chóng, thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực;