Bóng đá học đường
10/02/2017 11:53:31

Chuyên gia pháp lý thể thao

Bạn là cầu thủ, vận động viên

·         Bạn muốn ký kết hợp đồng với câu lạc bộ chuyên nghiệp. Ban muốn được tư vấn về đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với câu lạc bộ.

 

·         Ban bị kỷ luật theo quyết định của Liên đoàn thể thao Việt Nam, Liên đoàn thể thao châu Á, Liên đoàn thể thao quốc tế. Bạn muốn khiếu nại để xin huỷ bỏ, giảm nhẹ án kỷ luật.

 

·         Bạn đang thực hiện hợp đồng với câu lạc bộ, bạn muốn biết liệu bạn có thể chấm dứt hợp đồng và ký kết với câu lạc bộ mới.

 

·         Bạn bị câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bạn muốn tìm hiểu về vấn đề bồi thường chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

 

·         Bạn cần có đại diện tham dự cuộc họp đàm phán về hợp đồng và thương lượng về các điều khoản hoặc thương lượng chấm dứt hợp đồng.

 

·         Bạn muốn ký kết hợp đồng tài trợ với nhà tài trợ và cần tư vấn của luật sư.

 

Bạn là đại diện câu lạc bộ

 

·         Câu lạc bộ của bạn cần xây dựng quy chế quản lý nội bộ và các văn bản quản lý khác.

 

·         Bạn muốn ký kết hợp đồng với các cầu thủ trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc gia và các quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và quốc tế.

 

·         Bạn có tranh chấp với đại diện cầu thủ, cầu thủ, câu lạc bộ khác hoặc Liên đoàn bóng đá cần Luật sư tư vấn, đại diện.

 

·         Bạn muốn tìm hiểu về các quy định của Liên đoàn thể thao Việt Nam và Liên đoàn thể thao quốc tế.

 

·         Bạn muốn ký kết hợp đồng với nhà tài trợ, công ty truyền thông và cần tư vấn của luật sư.

 

·         Bạn muốn kiện hoặc bị kiện ra toà trọng tài thể thao quốc tế và cần tư vấn của luật sư.

 

Bạn là công ty truyền thông, nhà tài trợ

 

·         Bạn muốn ký kết hợp đồng tài trợ, truyền thông giải đấu, trận đấu, CLB, cầu thủ và cần tư vấn của luật sư.

 

·         Bạn muốn luật sư đại diện thực hiện các hoạt động pháp lý để bảo vệ quyền lợi trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

 

Bạn là đại diện Liên đoàn thể thao:

 

·         Bạn muốn xây dựng các quy định quản lý nội bộ phù hợp với luật pháp quốc gia và các quy định quốc tế và cần tư vấn của luật sư.

 

Kinh nghiệm của luật sư:

 

·         Luật sư đã tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp hàng đầu trong bóng đá quốc gia, châu lục và trên thế giới.

 

·         Luật sư tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quản lý trong hoạt động bóng đá quốc gia, châu lục và thế giới.

 

·         Luật sư tư vấn được đánh giá cao bởi cơ quan quản lý bóng đá quốc gia, quốc tế và thế giới.

 

·         Luật sư đã tư vấn, đại diện và làm việc với các công ty truyền thông hàng đầu trong nước, khu vực, châu lục và thế giới.

 

·         Luật sư có quan hệ công tác với các luật sư ở nhiều quốc gia trong châu lục và trên thế giới.