Bóng đá học đường
10/02/2017 11:41:54

Quy định về chấm dứt thai kỳ do dị tật bào thai


Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 34/2016/TT-BYT về quy trình sàng lọc để phát hiện, chẩn đoán, điều trị và xử trí các dị tật của bào thai.

Theo đó, việc chấm dứt thai kỳ do dị tật bào thai được xem xét khi:

· Có bất thường nghiêm trọng về hình thái, cấu trúc của bào thai, nguy cơ tàn phế cao; có bất thường nhiễm sắc thể; bào thai có bệnh di truyền phân tử do đột biến gen mà không có phương pháp điều trị đặc hiệu;

· Có sự đồng ý bằng văn bản của người phụ nữ mang thai sau khi đã được cán bộ y tế tư vấn đầy đủ.

Việc xem xét, quyết định chấm dứt thai kỳ vì lý do dị tật bào thai được thực hiện trên cơ sở kết luận sau hội chẩn.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có Giấy phép hoạt động và có phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện các kỹ thuật chấm dứt thai kỳ phải tổ chức hội chẩn các chuyên khoa liên quan để xem xét việc chấm dứt thai kỳ.

Thông tư 34/2016/TT-BYT có hiệu lực từ 10/11/2016.

Theo thukyluat.vn