Bóng đá học đường
20/11/2018 15:06:00

Hợp đồng của cầu thủ bóng rổ tại VBA thuộc loại nào?

Nếu không có gì thay đổi, VBA 2019 sẽ kéo dài hơn trước, dự kiến từ tháng 5 đến tháng 10/2019. Điều này có nghĩa cầu thủ dự giải hứa hẹn được nhận hợp đồng có thời hạn từ 6-8 tháng. So với mấy mùa trước, thời hạn hợp đồng sẽ dài hơn vài tháng. Tuy nhiên, điều đó phải chăng cũng đồng nghĩa tính chất hợp đồng sẽ khác?

Theo các luật sự thuộc Công ty Luật MD thì vấn đề này đã được xác định rõ trong Bộ luật lao động năm 2012. Khoản 1 Điều 22, Bộ Luật lao động 2012 có quy định về các loại hợp đồng phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

Pháp luật thể thao: Hợp đồng của cầu thủ bóng rổ tại VBA thuộc loại nào? - Ảnh 1.

Ở mùa trước, các cầu thủ VBA được ký hợp đồng thuộc loại lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạnHợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Các bên lưu ý rằng không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác

Như vậy, hợp đồng lao động của cầu thủ bóng rổ tại VBA 2019 nếu có thời hạn chỉ dao động từ 6-8 tháng thì thuộc loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  • Tags:
  • Hợp đồng
  • VBA
  • Bộ luật lao động 2012
  • Cầu thủ
  • Hợp đồng lao động