Bóng đá học đường
10/02/2017 11:41:54

Danh mục Bộ luật, luật sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017


Từ ngày 01/01/2017, sẽ có 01 Bộ luật và 05 Luật có hiệu lực thi hành. Sau đây là danh sách các Bộ luật và

Bộ luật dân sự 2015

Quy định mới nổi bật của Bộ luật Dân sự 2015 là cho phép được chuyển giới tính nếu muốn, pháp nhân được làm người giám hộ, lãi suất theo thỏa thuận cũng như hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Luật phí và lệ phí 2015

Pháp lệnh phí và lệ phí 2001 sau gần 13 năm áp dụng vào thực tế cuộc sống đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Luật phí và lệ phí 2015 được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế. Cụ thể: Quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; danh mục phí, lệ phí được ban hành kèm theo luật bao gồm 213 khoản phí, 103 khoản lệ phí và 17 dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá; quy định về miễn, giảm phí, lệ phí.

Luật kế toán 2015

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập về tài chính, kế toán cũng như nâng cao chất lượng của công tác kế toán, Luật Kế toán 2015 có nhiều thay đổi quan trọng như bổ sung thêm nhiều hành vi bị cấm, quy định chi tiết về chứng từ điện tử, bổ sung quy định về báo cáo tài chính Nhà nước.

Luật ngân sách nhà nước 2015

Một trong những nội dung nôi bật được đề cập tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 là quy định bội chi ngân sách địa phương là một phần trong bội chi NSNN. Theo đó, lần đầu tiên Luật NSNN quy định bội chi ngân sách địa phương là một phần trong bội chi NSNN. Đồng thời còn nhiều điểm khác biệt so với Luật Ngân sách nhà nước 2002 như quản lý chặt quỹ dự trữ tài chính, thu hẹp dự phòng ngân sách chi cho ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, cộng đồng sẽ thực hiện việc giám sát NSNN.

Luật Báo chí 2016

Luật Báo chí 2016 tạo hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí, công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí giai đoạn tới. Theo đó, Luật Báo chí 2016 có nhiều điểm mới như quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, trường đại học cũng được quyền thành lập cơ quan báo chí, được phép liên kết trong hoạt động báo chí hay giới hạn phạm vi hoạt động của báo chí.

Luật Dược 2016

Quy định nhiều các cơ sở hoạt động dược được hoạt động mà không cần Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là một trong những điểm mới nổi bật được quy định tại Luật Dược 2016. Ngoài ra, Luật Dược 2016 cũng bổ sung nhiều quy định mới về việc thu hồi thuốc như hình thức thu hồi thuốc; mức độ vi phạm của thuốc; phạm vi và thời gian yêu cầu thu hồi thuốc; xử lý thuốc bị thu hồi hay thẩm quyền ra quyết định thu hồi thuốc, thủ tục thu hồi thuốc.

Theo Thư ký luật