Bóng đá học đường
10/02/2017 11:41:54

Bộ Công thương bãi bỏ và đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính


Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định 4846/QĐ-BCT phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.

Theo đó, để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước, Bộ Công thương quyết định bãi bỏ 15 và đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính thuộc 17 lĩnh vực sau:

· Kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu;

· Thương mại quốc tế;

· Công nghiệp nặng;

· Kinh doanh phân bón;

· Kinh doanh tiền chất công nghiệp;

· Hóa chất;

· Điện lực;

· Sản xuất, kinh doanh thuốc lá;

· Kinh doanh khí;

· Năng lượng;

· An toàn thực phẩm;

· Sản xuất, kinh doanh rượu;

· Kinh doanh xăng dầu;

· Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

· Xúc tiến thương mại;

· Xuất, nhập khẩu;

· Quản lý cạnh tranh.