Bóng đá học đường
10/02/2017 11:26:52

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.

 

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

 

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.

 

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

 

Lưu ý:  Các hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật; có thông tin liên hệ đầy đủ đồng thời thực hiện Kê khai vào Mẫu phiếu đăng ký nhận Kết quả giải quyết TTHC (Theo mẫu) qua dịch vụ bưu chính và gửi kèm hồ sơ.

 

Cách thức thực hiện

 

Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 185 Giảng Võ - Đống Đa – Hà Nội.

 

Cách 2:  Qua hệ thống bưu chính.

 

Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính

 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

 

Địa chỉ: Số 185- Giảng Võ- Đống Đa – Hà Nội.

 

ĐT: 04.37367115.

 

Thành phần số lượng hồ sơ

 

 - Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cấn sửa đổi, bổ sung).

 

 - Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp phép.

 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ gốc)

 

Thời hạn giải quyết

 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Lệ phí: Chưa quy định