Bóng đá học đường
10/02/2017 11:26:15

Cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe moto phân khối lớn

Điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

 

– Hàng hóa là xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong Biểu Thuế Xuất Nhập khẩu  (quy định tại thông tư Số: 06/2007/TT-BTM ngày 30/5/2007).

 

– Không áp dụng với hàng hóa là xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng ( quy định tại thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30/5/2007).

 

Trình tự thực hiện

 

- Thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương

 
- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

 

- Thương nhân nhận văn bản cấp phép bằng đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

 

-Qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

 

- Đơn đăng ký nhập khẩu: 02 bản chính (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư : 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);


- Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);


- Hóa đơn thương mại: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);


- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

 

Thời hạn giải quyết

 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Cơ quan thực hiện TTHC

 

Vụ Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương

 

Phí, lệ phí: Không

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Văn bản xác nhận